Om Hälsa

Länkar och underkataloger om Hälsa

Ånga

I och med att man "tämjde" ångan kunde den industriella revolutionen ta sin början, tidigare hade man fått ta till muskelkraft, antingen sin egen eller en stark häst. Nu kunde man äntligen ta krafttag för att öka produktiviteten långt över vad en stor grupp människor klarade av, nya yrken uppstod i och med att ångkraften utvecklades och massproduktion av varor ökade inkomster